Skip to content

Poezii de la cititori – Magnolii

Poezii de la cititori – Magnolii

© Poezii de la cititori – Magnolii – oferit gratuit de luncamihaela.ro

Pe strada mea, magnolii albe,
sub soare au prins viaţă,
din zori şi pană-n asfinţit
mireasma ne răsfaţă.

Cuprinşi de vrajă, pe-nserat
mai facem o plimbare,
sub albul lor imaculat
îmi furi o sărutare…

Dar iată că a răsărit
„corabia celestă” pe
valuri de nori lunecând
şi stele-i fac orchestră.

Efectul albului sublim
oniric este-n noapte,
simţi puritatea suspinând
şi-a vântului dulci şoapte.

De pe-o alee, la paradă,
înveşmântate-n roz-bombon
magnolii tinere, suave,
ţintesc al primăverii tron.

Mirificul piersic zâmbeşte
îmbujorat d-atâta şagă,
pregnant parfum exală el
şi le dedică un rondel.

Published inPoeziiPoezii de la voi

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *